<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1751694391722111&ev=PageView&noscript=1"/>
weat
cnc
星巴克永華門市
2019/02/03 , 07:00 早上
最晚審核 2019/02/27 , 09:36 上午
700台灣台南市中西區中華西路二段10號

4
200
各付各的
0

3 位申請人

股市愛好者

休閒

分享股市股市中獲利方法與失敗的教訓

留下意見
0 / 200
米老鼠
推推,哪一檔可買?
5 個月前

weat
有想參加嗎
5 個月前

weat
@米老鼠 我最近想創line群組你有意願加入嗎
5 個月前

weat
@米老鼠 .最近漲多需要保留現金
5 個月前

安娜
很有興趣
5 個月前

weat
@安娜 好的加賴拉妳進群組
5 個月前

黃達
有興趣
5 個月前

weat
@黃達 加賴喔
5 個月前

黃達
@weat 我的賴 b0235035
5 個月前

weat
@黃達 加了
5 個月前

米老鼠
jing-xian-liao
5 個月前

呆萌🍀
我的賴:GGYYBOK
5 個月前

weat
@呆萌 OK
5 個月前

weat
@米老鼠 妳的加不進
5 個月前

weat
@weat 加我
5 個月前

weat
@米老鼠 jake3083
5 個月前

昱璁
@weat 可以入群嗎
5 個月前

weat
5 個月前

weat
jake3083
5 個月前

weat
@昱璁 加我
5 個月前

鈺霖
有興趣,可以入群嗎?
5 個月前

weat
@鈺霖 ok
5 個月前

weat
@鈺霖 jake3083
5 個月前

鈺霖
@weat 已加,謝謝
5 個月前

weat
@鈺霖 好了
5 個月前

小伊
5 個月前

weat
@小伊 好
5 個月前

weat
@小伊 加賴jake3083
5 個月前

⁴¹³⁴半島fαη$
推推
5 個月前

remi
有興趣
😁😁
5 個月前

weat
@remi ok加賴
5 個月前

維尼Wayne Chen
有興趣😀😀
5 個月前

佳鴻
嗨,我們改2/3聚會嗎?
5 個月前

石頭
有興趣~~
5 個月前

weat
@佳鴻 對啊2/3號聚會,目前還沒額滿
5 個月前

Lubo
有點好奇
5 個月前

weat
@Lubo +賴拉你進群組
5 個月前

Lubo
@weat 9903008
5 個月前

新承
想參加
5 個月前

weat
好哦
5 個月前

weat
請按參加
5 個月前

weat
@星塵 順便加賴入群
5 個月前

佳鴻
2/3我已經回鄉過年了
5 個月前

weat
@佳鴻 好的改天在群組另約聚會
5 個月前

Edward Chou
有興趣!
5 個月前

Edward Chou
Line Edward 2005
5 個月前

Jasmine Chiueh
有興趣
5 個月前

weat
@Jasmine Chiueh 好哦按參加順便加賴拉妳進群組
5 個月前

Bobo
只能推推
5 個月前

weat
@Bobo 要入賴群組嗎
5 個月前

小蝦
@米老鼠 華映
5 個月前

weat
?
5 個月前

Larry
哈哈,我也都在看美股
可入嗎
5 個月前

阿馬
你好,可入群嗎,謝謝
5 個月前

狄倫
卡一個
5 個月前

weat
@Larry 好加一下賴jake3083
5 個月前

weat
@阿馬 加賴jake3083
5 個月前

weat
@Eason 加賴jake3083
5 個月前

米老鼠
推推
5 個月前

VIP山腳八號~阿家~
我也有興趣,可以加LINE嗎?
5 個月前

weat
@Chai Li Yang 好jake3083
5 個月前

EatMe Co., LTD All Rights reserved © 2019
首頁